Хийж гүйцэтгэсэн ажил

Авто замын эрдэм шинжилгээ, хяналт, сургалт, судалгааны төвийн барилга

     Авто замын эрдэм шинжилгээ, хяналт, сургалт, судалгааны төвийн захиалгаар 15х18м хэмжээтэй 6-н давхар төмөр бетон каркасан хийцтэй барилгын ажлын иж бүрэн зураг төслийг захиалагчийн хүсэлт, барилгын норм, нормативын дагуу боловсруулсан.

     Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох дээрхи байгууллагын үйл ажиллагаа явууллах шаардлага, орчин үеийн оффис, үйлчилгээний барилгад тавигддаг стандарт,  ажилчдын тав тухтай ажиллах, сурах боломжийг бүрэн хангасан ажлын зураг төсөл юм. 


Галлерей: