Хийж гүйцэтгэсэн ажил

Удирдлагын академийн багш ажилчдын орон сууц

Удирдлагын академийн багш ажилчдын 54 болон 14 айлын нийт 68-н айлын 9 болон 4-н давхар орон сууцны 2 блок барилгын угсралт
 
Захиалагч: Удирдлагын академи
 
Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2011-2012
 
 


Галлерей: