Төсөл хөтөлбөр

"Булангын дэлгүүр"-ийн өргөтгөлийн барилга

 Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороонд МУБИС-ийн зүүн талд "Крэсэнтсити" ХХК-ийн захиалгаар тэнхлэгээрээ 21м х 7м-ийн хэмжээтэй ашиглалттай дээвэр бүхий 2 давхар өргөтгөлийн барилгыг манай компани хийж гүйцэтгэн, улсын комисст хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болоод байна.


Галлерей: