Төсөл хөтөлбөр

"Дөрвөн улирлын цэцэрлэг" хорооллын А1, А2 блокын барилга угсралт

"Дөрвөн улирлын цэцэрлэг" хорооллын А1, А2 блокын барилга угсралтын ажлыг  "Монгол Корпорейшн" ХХК-ийн захиалгаар ерөнхий гүйцэтгэгч "Гранд байшин" ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. 


Галлерей: