Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Цонх хаалганы үйлдвэр

- Шинэ яармаг хорооллын А2, А3, А4 блокын нийт 1750 ширхэг LG-65, LG-60 маркын өнгөт материал бүхий цонх, хаалт үйлдвэрлэн нийлүүлж байна. 

 


Дэлгэрэнгүй...